Mentalt manifest / Schizofren symfoni
 

Jag är buddhist därför att tomheten i allting är tydlig nog, och det räcker med att se på ett träd i regnet för att inse det.


Jag är buddhist därför att jag vet att allting alltid säger sig självt och att alla vet allt, nämligen ingenting - och det i de vackraste förklädnader.


Jag är buddhist därför att jag som varenda maskros, varenda padda eller fyllskalle är Buddha, oavsett om det angår mig eller inte.


Jag är buddhist därför att jag är totalt övertygad om buddhismens oändliga likgiltighet och därför att jag hatar religioner och filosofier och älskar katter och bordtennis.


Jag är buddhist därför att jag inte är något, och inte tror på att vara något.


Jag är buddhist därför att jag är cynisk nog att hela tiden veta att jag ska dö och naiv nog till att hela tiden glömma att jag ska leva.


Jag är buddhist därför att jag inte är mig själv, och för att jag inte skulle kunna vara mig själv om jag vore det.Jag är socialist därför att svineriet i det hela är uppenbart, och det räcker att titta på en stormarknad i västvärlden för att förstå det.


Jag är socialist därför att det säger sig självt att det är fåtalet som har makten och försäljarsamhället är ett lik i upplösning och att denna upplösning måste accelereras.


Jag är socialist därför att jag tror på allas självklara rätt till allting.


Jag är buddhist därför att jag tror att alla på ett vis alltid har den och på ett annat sätt kan och måste UPPNÅ den, och ofta på olika sätt, kanske tillochmed i varje ögonblick på olika sätt.


Jag är socialist därför att jag tror att det är nödvändigt att materialisera denna existerande medvetenhet, materialisera den i ord som stål och järn och smekningar.


Jag är anarkist därför att jag tror att den materialiseringen kommer att anta många och mycket olika och ibland oåterkalleliga former som allesamman kommer att vara nödvändiga.


Jag är socialist därför att jag vill sammanbinda dem för att få dem att arbeta ihop.


Jag är buddhist därför att jag samtidigt anser att de på förhand är helt oupplösligt förbundna och samarbetande, oavsett om man kan se det.


Jag är buddhist därför att jag tror att inget tillstånd eller kommunikation om ett tillstånd är “riktigare” eller “sannare” än något annat, och att de allihop alltid är en.


Jag är socialist därför att jag vill med-distribuera och med-transkribera allihop.


jag är anarkist därför att jag vill göra det på MITT sätt så att andra kan göra det på SITT sätt.


Jag är buddhist därför att jag inser att det faktiskt inte finns något som är “mitt sätt”.


Jag är socialist därför att jag vet vad det är som gör att det fungerar på det viset.


Jag är buddhist därför att jag tror att det bör ske en permanent revolution och att det är den revolutionen i sig som är livet och omvänt, som också både Trotzki och Confucius sade.Jag är buddhist därför att jag förstår socialismen bättre när jag praktiserar den eller ser den praktiserad än när jag hör teorier om den, därför att jag förstår Ho och Mao bättre än Marx och Engels.


Jag är anarkist därför att jag anser att det är namnet på det sätt som man själv kan praktisera socialismen på.


Jag är buddhist därför att jag självklart kan se att det är ett kretslopp av ord i mitt eget medvetande och inget annat - och allt annat.


Jag är socialist därför att jag försöker ändra mitt eget medvetande genom att ständigt arbeta med det.


Jag är anarkist därför att jag försöker ändra på det på alla sätt och inte bara pga av en eller annan, eller ett eller annat.


Jag är yogautövare därför att jag tror på yogaprincipen, och jag tror också att socialismen är en yoga.


Jag skulle inte uppfatta det så om jag inte vore buddhist.


Jag skulle inte skriva den uppfattningen på det viset om jag inte vore socialist.


Jag skulle inte kunna ge ut den här skriften på det viset om jag inte vore anarkist.


Jag skulle inte kunna upprätthålla ett sådant tillstånd om jag visste att det var en yoga - ett arbete dag för dag och dag till dag.


Jag skulle inte kunna säga det till er om jag inte var socialist nog att vilja det, anarkist nog att ge fan i vad man kommer att säga om det och buddhist nog att veta att ni allihop redan vet det på förhand.