Mentalt manifest / Schizofren symfoni
 

Jeg er buddhist fordi tomheden i alting er tydelig nok og det kun er nødvendigt at sé på et træ i regnen for at blive klar over det.


Jeg er buddhist fordi jeg véd at alting altid siger sig selv og at alle véd alt, nemlig intet – og dét i de smukkeste forklædninger.


Jeg er buddhist fordi jeg som enhver anden mælkebøtte, skruptudse eller drukrøv er Buddha hvad enten det rager mig eller ej.


Jeg er buddhist fordi jeg er totalt overbevist om buddhismens uendelige ligegyldighed og fordi jeg hader religioner og filosofier og elsker

katte og bordtennis.


Jeg er buddhist fordi jeg ikke er noget og ikke tror på at være noget.


Jeg er buddhist fordi jeg er kynisk nok til hele tiden at vide jeg skal dø og naiv nok til hele tiden at glemme jeg skal leve.


Jeg er buddhist fordi jeg ikke er mig og fordi jeg ikke kunne være mig hvis jeg var det.


Jeg er socialist fordi svineriet over det hele er indlysende og det kun er nødvendigt at sé på et stormagasin i en vestlig by for at blive klar over

det.


Jeg er socialist fordi det siger sig selv at det er de få der har magten og at Salgssamfundet er et lig i opløsning og at denne opløsning må

accelereres.


Jeg er socialist fordi jeg tror på alles selvfølgelige ret til alting.


Jeg er buddhist fordi jeg tror at alle i en vis forstand altid har den og i en anden forstand alligevel kan (og må) opnå den, og ofte på forskellige

måder, måske endda hvert øjeblik forskellige.


Jeg er socialist fordi jeg tror det er nødvendigt at materialisere denne eksisterende bevidsthed, materialisere den i ord som stål og jern og

kærtegn.


Jeg er anarkist fordi jeg tror den materialisering vil antage mange og meget forskellige og somme tider uigenkaldelige former der alle sammen

vil være nødvendige.Jeg er socialist fordi jeg vil forbinde dem til at arbejde sammen.


Jeg er buddhist fordi jeg samtidig mener de på forhånd er helt uopløseligt forbundne og samarbejdende ligemeget om man kan sé det.


Jeg er buddhist fordi jeg tror at ingen tilstand eller meddelelse om en tilstand er ,,rigtigere” eller ,,sandere” end nogen anden, og at de alle

sammen altid er én.


Jeg er socialist fordi jeg vil med-distribuere og med-transkribere dem alle.


Jeg er anarkist fordi jeg vil gøre det på min måde så andre kan gøre det på deres.


Jeg er buddhist fordi jeg er klar over der ikke virkeligt er noget der hedder ,,min måde”.


Jeg er socialist fordi jeg ved hvad det er der bestemmer at det kommer

til at fungere sådan.


Jeg er buddhist fordi jeg tror at det der skal ske er en permanent revolution og at det er selve den revolution der er livet og omvendt, som

osse bl.a. både Trotzki og Confucius sagde.


Jeg er buddhist fordi jeg bedre forstår socialismen når jeg praktiserer den eller sér den praktiseret end når jeg hører teorier om den, fordi jeg bedre

forstår Ho og Mao end Marx og Engels.


Jeg er anarkist fordi jeg mener det er navnet for den måde man (som) selv kan praktisere socialismen på.


Jeg er buddhist fordi jeg selvfølgelig godt kan sé at det er et kredsløb af ord i min egen bevidsthed og ikke andet – og alt andet.


Jeg er socialist fordi jeg forsøger at ændre min egen bevidsthed ved vedvarende arbejde med den.


Jeg er anarkist fordi jeg forsøger at ændre den på enhver mulig måde og ikke kun af én eller anden, ét eller andet foreskrevne.


Jeg er yogadyrker, jeg tror på yoga-princippet, og jeg tror osse socialismen er en yoga.

 

Jeg ville ikke kunne opfatte det sådan hvis jeg ikke var buddhist.


Jeg ville ikke skrive den opfattelse sådan hvis jeg ikke var socialist.


Jeg ville ikke kunne udgive den skrift sådan hvis jeg ikke var anarkist.


Jeg ville ikke kunne opretholde sådan en tilstand hvis jeg vidste at det var en yoga – et arbejde dag for dag og dag til dag.

   

Jeg ville ikke kunne sige det til jer hvis jeg ikke var socialist nok til at ville det, anarkist nok til at gi faen i hvad man vil sige til det –

og buddhist nok til at vide I alle sammen véd det hele i forvejen.